Price action กับ Indicator

Price action กับ Indicator

เทรดเดอร์บางคนใช้การดูพฤติกรรมราคาในการเทรด บางคนใช้ดู Indicator ในการเทรด และบางคนใช้ทั้งสองอย่างในการเทรด ซึ่งไม่มีสิ่งไหนถูกผิดอยู่แล้ว ในโลกของการเทรด สิ่งที่ถูกคือสิ่งที่ทำกำไรในระยะยาวได้ ทั้งนี้ถ้าเราถนัดอะไร ก็ใช้อย่างนั้นไป บางคนชอบอคติ ปิดกั้นความคิด ไม่รับรู้สิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่เราคิดว่าถูก บทความนี้จะนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมราคา กับ Indicator ให้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง

# Price action = indicator

อย่างที่กล่าวไว้ในช่วงแรกว่า มีเทรดเดอร์บางคนที่เชื่อว่า Indicator เป็นสิ่งดี บางคนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกแมงเม่า ซึ่งต้องบอกเลยว่า 2 สิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกัน! Indicator ถูกสร้างมาจาก Price โดยผ่านสูตรต่างๆ แค่นั้น ไม่มีดีกว่าหรือแย่กว่า

shutterstock_147533285 (1)

# Leading หรือ Lagging

มีเทรดเดอร์หลายคนเชื่อว่า การดูพฤติกรรมราคา หรือการดูกราฟแท่งเทียนเปล่าๆ จะให้ข้อมูลที่เร็วกว่าการดู Indicators เนื่องจากคิดว่า Indicators นั้นเป็นการแปลงข้อมูลผ่านสูตรการคำนวณจาก Price ซึ่งทำให้เชื่อว่าจะให้สัญญาณที่ช้ากว่าการดู Price เพียงอย่างเดียว มาลองพิจารณาดูจริงๆแล้วนั้นจะทราบได้ว่า ทั้ง 2 สิ่งนี้ มันเกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่มีตัวไหนช้ากว่าหรือเร็วกว่า เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้น

ทั้งนี้เราได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Price และ Indicators แล้วว่าเป็นอย่างไร เราไม่ต้องใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพียงแต่ขอให้ใช้ในสิ่งที่สามารถทำกำไรในระยะยาวได้ก็พอเพียงแล้ว

Price action and indicator

ทีมงาน : http://thaiforexzone.com/

Facebook Comments