สถิติเกี่ยวกับแนวโน้ม ขาขึ้น ขาลง

สถิติเกี่ยวกับแนวโน้ม ขาขึ้น ขาลง

บทความนี้จะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง แนวโน้มขาขึ้น และ แนวโน้มขาลง ให้เห็นถึงข้อแตกต่างบางอย่างที่เกิดขึ้น โดยข้อมูลนี้เทรดเดอร์สามารถนำไปประยุกต์กับการเทรดได้อย่างดีเลยทีเดียว

แบ่งแนวโน้ม

ขั้นแรกในการแยกระหว่างแนวโน้มขาขึ้นกับขาลงนั้น ได้ใช้เส้นค่าเฉลี่ยในการแบ่งแนวโน้มดังกล่าว โดยจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน และ 100 วัน เมื่อราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 / 100 วัน แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ส่วนถ้าราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 / 100 วัน แสดงถึงแนวโน้มขาลง

ในการทดสอบนั้นได้ทำการวิเคราะห์ในตลาด S&P500 ว่าในแต่ละช่วงของแนวโน้มนั้น ผลตอบแทนเป็นอย่างไร ในที่นี้เราใช้เส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน โดยผลการทดสอบพบว่า ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.05% และในช่วงแนวโน้มขาลงผลตอบแทนเฉลี่ยที่ – 0.077% ซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่า ระยะทางการลงมีมากกว่าการขึ้น

ข้อมูลนี้บ่งชี้อะไรในการเทรด ? คือการแสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาการถือ ในแนวโน้มขาลง จะสั้นกว่า ขาขึ้น และ risk reward ratio ในขาลง ควรมากกว่า ในขาขึ้น

shutterstock_379979881

ความผันผวน

ต่อมาเรามาดูความผันผวนของแนวโน้มในแต่ละช่วง ว่าเป็นอย่างไร

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะใช้การคำนวณเส้นค่าเฉลี่ย 50 หรือ 100 วัน ความผันผวนในแนวโน้มขาลงมามากกว่าความผันผวนแนวโน้มขาขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่า ในช่วงแนวโน้มขาลง แท่งเทียนจะมีขนาดใหญ่กว่า , ช่วงแกว่งกว้างกว่า , ความผันผวนมากกว่า และ ช่วงสวิงมีมากกว่า

การประยุกต์ในการเทรด       

จากสถิติเห็นได้ว่า พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของแนวโน้มขาขึ้นกับขาลง แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ควรใช้วิธีการเทรดที่เหมือนกัน ควบปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในช่วงนั้น เช่นในช่วงขาขึ้น ก็ควรวาง Stop loss หรือจุด Take profit ที่กว้างกว่าในช่วงขาขึ้น เพราะด้วยความผันผวนที่มากกว่า เพื่อลองรับช่วงสวิงของราคาที่มากกว่า

ทีมงาน : http://thaiforexzone.com/

Facebook Comments