หาจุดกลับตัว

หาจุดกลับตัว

Indicators ในแต่ละตัวนั้นมีจุดเด่นจุดด้อยแต่ต่างกันออกไป โดยเราสามารถนำจุดเด่นของแต่ละตัวมารวมกัน เพื่อจับสัญญาณการเทรดที่เหมาะสมที่สุด ในการหาจุดกลับตัวนั้น เป็นอะไรที่ค่อนข้างยาก แต่ถ้าเราจับมันได้ จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเช่นกัน โดยเราต้องอาศัยเครื่องมือหลายๆอย่างมีประกอบการวิเคราะห์ เพื่อดูว่า แต่ละเครื่องมือนั้นได้ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มหรือยัง สมมติเราใช้ 4 เครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจ และทั้ง 4 เครื่องมือได้ชี้ไปในทางเดียวกันว่า ราคามีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้น ก็จะทำให้โอกาสการกลับตัวของราคานั้นจะมีน้ำหนักมากกว่า การเกิดสัญญาณกลับตัวเพียงเครื่องมือเดียว

shutterstock_420574453

การสร้าง Set up การเทรด

การนำเครื่องมือหลายตัวมาประกอบกัน นั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ได้ดีขึ้น โดยแต่ละตัวสามารถนำมาทดแทนจุดด้อยที่บางตัวไม่ดีได้ โดยจะนำเสนอตัวอย่างก็ใช้เครื่องมือแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป คือ 1. Bollinger Bands 2. MACD 3. Fibonacci Extensions และ 4. Price action ในช่วงแรกจะมีเริ่มวิเคราะห์ในแต่ละสถานการณ์กันก่อน

ไม่เทรด โอกาสต่ำ เหมาะสม โอกาสสูง
Bollinger Bands (ราคาออกนอกกรอบ) เข้าเงื่อนไข

1 / 4

เข้าเงื่อนไข

2 / 4

เข้าเงื่อนไข

3 / 4

เข้าเงื่อนไขทั้งหมด
MACD (Divergence)
Fib Extension (168/200 Fib extension)
Price Action(รูปแบบกลับตัว)

จากตัวอย่างได้แบ่งสถานการณ์ออกเป็น 4 สถานการณ์ จะเห็นได้ว่าในแต่ละสถานการณ์ก็แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ถ้าเราจะเทรดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือจะต้องเทรดในสถานการณ์ที่เงื่อนไขต่างๆเข้าทุกเงื่อนไขของสัญญาณ

ตัวอย่างการเทรด

trade set up 1 2 3

จากกราฟตัวอย่าง ทำไมราคาถึงกลับตัวในจุดที่ 3 ไม่กลับตัวตั้งแต่จุดที่ 1 และ 2 เรามาแยกการวิเคราะห์ในแต่ละจุดกันเลย

จุดที่ 1 : เกิดสัญญาณการกลับตัวเพียงสัญญาณเดียวคือ ราคาออกนอกกรอบ BB

จุดที่ 2 : เกิดสัญญาณการกลับตัว 2 สัญญาณ คือ 1. ราคาออกนอกกรอบ BB และ 2. MACD เกิด Divergence

จุดที่ 3 : เกิดสัญญาณการกลับตัวถึง 3 สัญญาณ คือ 1. ราคาออกนอกกรอบ BB และ 2. MACD เกิด Divergence และ ราคาขึ้นถึงระดับ Fibo 168%

ทำให้น้ำหนักการกลับตัวของจุดที่ 3 นั้นมีมากที่สุด เนื่องจากเข้าเงื่อนไขถึง 3 / 4 ของการเทรด ซึ่งเราสามารถนำเครื่องมือต่างๆ ที่เทรดเดอร์ถนัดเข้ามาเป็นเงื่อนไขในการเทรด เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการเทรดมากขึ้น

ทีมงาน : http://thaiforexzone.com/

Facebook Comments