1-2-3 Pullbacks

1-2-3 Pullbacks

Set up นี้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะจับจังหวะในช่วงที่ตลาดเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง แล้วจะจังหวะเข้าเทรดเพื่อเล่นตามแนวโน้มนั้น โดยเชื่อว่าการพักตัวในของแนวโน้มที่แข็งแกร่งมันพักตัวเพียง 3 แท่งเทียน หลังจากนั้นจะวิ่งขึ้นต่อ นั่นแหละเป็นจังหวะที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม

 

สำหรับฝั่งซื้อ (Long)

  1. หาช่วงที่แนวโน้มแข็งแกร่งโดยใช้เครื่องมือ ADX (14 วัน) โดยดูจาก ADX (14) ต้องมีค่ามากกว่า 30 (ADX (14) > 30)
  2. และใช้ +DI และ –DI ในการดูทิศทาง ในฝั่งซื้อ จะเทรดในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ซึ่ง +DI ต้องมากกว่า –DI (+DI > -DI)
  3. รอจังหวะที่ราคาย่อตัว โดยการย่อตัวนั้นเป็นการย่อตัว 3 วันติดต่อกัน (ทำ Lower Lows ต่อเนื่อง) หรืออีกกรณีนึงคือ ลงติดกัน 2 วันและอีก 1 วันเป็น Inside bar
  4. รอเปิด Long ตามเมื่อราคา ทะลุ High ของแท่งเทียนที่ 3 (ใช้คำสั่ง Buy stop)
  5. ถ้าราคา Match ให้ตั้งจุด Stop loss ที่ Low ของแท่งเทียนที่ 3
  6. เมื่อราคาวิ่งขึ้นตามที่เราคาด ให้ใช้การ Trailing stop

 

ตัวอย่างกราฟ USD/EUR

  1. สัญญาณ ADX > 30 และ +DI > -DI แสดงทิศทางของฝั่งขึ้น
  2. รอจังหวะที่ราคาย่อตัว 3 วันติดต่อกัน หมายเลข 1-2-3
  3. ตั้ง Long เมื่อราคาทะลุ High ของแท่งหมายเลข 3 ที่ 0.9086
  4. เมื่อ Match ในที่นี้จะ Match ในแท่งหมายเลข 4 ให้ตั้ง Stop loss ที่จุด Low ของแท่งหมายเลข 3 ที่ 0.9051

 

สำหรับฝั่ง Short ก็ตรงกันข้าม ซึ่ง Set up นี้ต้องบอกเลยว่าเป็น Set up ที่เกิดขึ้นไม่บ่อย นานๆ เกิดขึ้นที แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วผลตอบแทนที่ได้มักคุ้มค่ากับการรอคอย อย่างไรก็ดีการพักตัวของราคาในแนวโน้มแข็งแกร่งนั้นไม่จำเป็นต้อง 3 วัน อาจ 2 วันหรือ 4 วันก็ได้ แต่ส่วนมากเป็น 3 วัน จึงทำให้ Set up นี้นำหลักการนี้มาเทรด ด้วยความเสี่ยงที่ต่ำ และผลตอบแทนที่สูง ทำให้ Set up นี้น่าสนใจที่จะนำไปใช้อย่างยิ่ง

 

 

ทีมงาน : thaiforexzone.com

Facebook Comments